Nieuw! UWI-formulieren in Sendi!

Urineweginfecties (UWI’s) kunnen ongemakkelijk zijn voor patiënten, en voor praktijken een rommelige en tijdrovende taak. Volgens het Nivel benaderen ongeveer 148.5 mannen (ICPC K86) en 250 vrouwen (ICPC U71) per 1000 ingeschrevenen de huisarts met problemen van de urinewegen.

Praktijken gaven aan dat de patiënten de formulieren thuis moesten downloaden en samen met de urine inleveren op de praktijk. Dit lukte vaak om wat voor reden dan ook niet en werd een rommelige bedoeling op de praktijk.

Daarom dachten wij dat het slimmer kon (zeker na vragen van verschillende praktijken) en hebben we dit tijdrovende proces voor u makkelijker en gestroomlijnder gemaakt door ze toe te voegen in Sendi.

Kortom, met Sendi maken we het UWI proces eenvoudiger, efficiënter en een beetje leuker voor patiënt en praktijk.

Deel dit bericht

Minder werkdruk, betere zorg. Probeer Sendi twee maanden gratis uit!