Pilot vragenlijsten succesvol afgerond!

18 december 2023 ging de pilot ‘Anamnestische vragenlijsten’ van start. Maar liefst 17 praktijken hadden zich aangemeld om deel te nemen aan de pilot, die twee maanden zou duren.

Tijdens de pilot is een nieuwe mogelijkheid binnen Sendi getest: het versturen van digitale vragenlijsten voor het uitvragen van de anamnese. Op de pagina ‘Anamnestische vragenlijsten’ onder ‘Voordelen’ leest u meer over deze functionaliteit.

Inmiddels is de pilot afgerond, en met succes! De praktijken die hebben meegedaan hebben hun ervaringen gedeeld door het invullen van een enquête. In totaal zijn er rond de 250 vragenlijsten verstuurd.

Conclusie

De uitkomst van de pilot is positief te noemen. Alle praktijken hebben aangegeven de vragenlijsten te willen blijven gebruiken. Daarom hebben wij besloten deze nieuwe functionaliteit in te bouwen als standaard functionaliteit en beschikbaar te stellen aan alle huisartsenpraktijken! Op korte termijn kan iedereen er mee werken, zonder additionele kosten.

“Normaal missen we echt het verhaal erbij. Nu heel duidelijk voor de beoordeling door de arts.”

Tijdwinst

De vragenlijsten worden bij het opvragen van een foto of video bijgevoegd. Denk aan huidklachten etc. Doordat de anamnese niet meer telefonisch hoeft te worden uitgevraagd, worden de gesprekstijden verkort. Dit is waardevolle tijdwinst voor de assistent.

37,5% van de deelnemende praktijken heeft dan ook aangegeven dat de gesprekstijden verkort werden door de vragenlijsten.

Completer beeld

“Op een makkelijke manier volledige informatie. Ook geen risico dat de assistente vergeet iets te vragen.”

Uit de enquête bleek dat 62,5% van de praktijken een positief effect op het verdere proces heeft ervaren. Als reden wordt geeft men dat er door de antwoorden op de vragen een completer beeld ontstaat van de zorgvraag waardoor de vervolgactie sneller bepaald kan worden.

vragenlijstcombi-2

Niet helemaal vlekkeloos

Sommige personen hadden niet direct vanaf het begin de juiste rechten om ook zelf vragenlijsten toe te voegen. Dat konden we gelukkig snel aanpassen.

Vanuit het Noorden van het land kwam een andere supportvraag binnen: “De knop voor het toevoegen van een vragenlijst doet het niet meer.” Wat bleek? De huisarts had zelf een vraag toegevoegd, één van de extra’s van de nieuwe versie. In die vraag werd een speciaal teken gebruikt, waardoor een bug ontstond. Gelukkig was de oorzaak snel gevonden en opgelost.

Verbeterpunt

Uit de enquête bleek dat we misschien niet duidelijk genoeg zijn geweest in de uitleg. Niet iedereen kende alle mogelijkheden, zoals het toevoegen of verwijderen van vragen. Hierdoor zijn deze functies niet tot weinig gebruikt. We nemen de feedback mee voor een volgende pilot.

Wij willen alle praktijken die mee hebben gedaan met de pilot hartelijk bedanken voor het testen en het delen van de ervaringen!

De complete resultaten zijn op te vragen bij ons, indien gewenst.

Deel dit bericht

Minder werkdruk, betere zorg. Probeer Sendi twee maanden gratis uit!